| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Joonisfilmi tegemine

Page history last edited by Tiiu 11 years, 1 month ago

 

Joonisfilmi tegemiseks on vaja ideed ning joonistamisel püsivust ja visadust. Nimelt joonisfilm pannakse kokku väga paljudest joonistustest, millel tegevused muutuvad millimeetrilise täpsusega. 4. klassi õpilased proovivad eesti keele tunnis teha väga elementaarsel kriipsujuku filmi, analoogne on ka joonisfilmi kokkupanek.

Töö võib vormistada vabavaraprogrammis MonkeyJam, PowerPoint'is ja Movie Maker'is.

 

 

 

 

Plastiliinist tegelastega multifilmi valmistamine eeldab digifotoka olemasolu ning ka mõningast fototöötlemisoskust. Kokku on pandud kaadrid MovieMaker'is või MonkeyJam'is.

 

Karli (10) valmistatud multikas "Võlupult"

 2006 a Eesti koolinoorte animatsioonikonkursi nominent

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.