| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Tiiu 9 years, 3 months ago

Õppematerjal on valminud Tiigrihüppe SA toel 

 

KUNS KUULUB  LASTELE 

 

Uurime lähemalt suuri kunstnikke ning erinevaid kunstistiile. Tutvume värvidega, saame teada põhivärvid ning sekundaarvärvid, lahendame ka ülesandeid.

Tutvume selliste tähtsate momentidega nagu kompositsioon ja perspektiiv.

Antud õppematerjal koosneb kahest osast:

1. antud seletused ja näidised:

2. õppematerjal õpilasele iseseisvaks uurimiseks ning õppimiseks nö enesearendamiseks.

Nimetatud komplekt on mõeldud  põhikooli I - II astmele õppetundide mitmekesistamiseks ning ka iseisvaks uurimiseks kunstihuvilisele õpilasele.

Õppematerjal laiendab õpilase silmaringi ning on aluseks uute ja põnevate loomeideede praktilisel rakendamisel.

Kunstiõpetuse eesmärke võib määratleda kui vajadust arendada õpilaste võimet mõista ja analüüsida kunsti lähtudes:
1. esteetiline vaatenurgast – kunsti mõistmine, tema kujundliku keele omandamine. Võimalik vaadelda õpilaste töid ja arutleda nende kujundlikkuse ja vormi ning värvikasutuse üle.
2. kriitilisest s.o – kirjeldab visuaalseid elemente, millest teos on ülesehitatud, kujundite visualiseerimine, ka arvuti vahendusel;
3. kunstiajaloolisest osast – kuidas on kunsti õpetatud kunsti enda abil (erinevad veebileheküljesd, väljapanekud internetis
4. väljenduslikkust e tunnetuslikkust.
Kunstiõpetust ei saa võtta täiesti eraldiseisva õppeainena, vaid ta toimib kõige efektiivsemalt integreeritul teiste õppeainetega, täiendades ning toetades õpitut-omandatut, toetades õppeprotsessi emotsionaalselt. Suurim rõõm on õpetajal kui joonistamine-maalimine pakub lapsele naudingut. Samas ei ole olemas kahte ühesugust joonistust, kõik õpilased lähenevad teemale oma vaatenurgast, valmivad toredad ja suurepärased kunstiteosed. Väga hariv on siduda maailmakuulsate kunstnike loomig õppeprotsessiga, näit kasutada Matisse stiili (sümbolid) jne. Tulemus on nii loomingulisel huvitav kui ka hariv.

 

Õppematerjal  - Värvusõpetus

 

Arvuti abil joonistamine

 

 

Arvutijoonistused

 

Värvused

 

Tutvu vabavara joonistamisprogrammiga TuxPaint kasutusjuhendi ning näidistöödega ja  animatsiooniprogrammi Pivot kasutusjuhendi ning näidistöödega.

 

Joonisfilmi tegemine

  

Animeerimine 

 

Emotsioonide kujutamine käetrükis

 

Emotsioonide kujutamine pliiatsiga

 

 

Materjalid LeMill'i keskkonnas: suured kunstnikudrahvuslik ornamentsuhkrumaal

 

 

Tutvu Matisse loominguga ja joonista nagu suur kunstnik.

 

Õpi joonistama nagu Picasso

 

Erinevad tehnikad

 

Kunstistiilid

 

Midagi põnevat

 

E-raamat

 

Tutvu erinevate kunstnike loominguga - pusle

 

Elektrooniliste õppematerjalide kogum kunstist

 

Kasutatud kirjandus ja veebilehed

 

eTwinningu suvekool - projektitööks kasutatavad joonistuskeskkonnad

 

 

Creative Commons License

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.