| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

eTwinning suvekool 2010

Page history last edited by Tiiu 11 years, 1 month ago

 

 

 Joonistusvahendid projektitööks

 

Kunstiõpetuse eesmärke võib määratleda kui vajadust arendada õpilaste võimet mõista ja analüüsida kunsti lähtuvalt 4 vaatenurgast:

  1. esteetiline vaatenurk – kunsti mõistmine, tema kujundliku keele omandamine. Võimalik vaadelda õpilaste töid ja arutleda nende kujundlikkuse ja vormi ning värvikasutuse üle.
  2. kriitiline vn s.o – kirjeldab visuaalseid elemente, millest teos on ülesehitatud, kujundite visualiseerimine arvuti vahendusel
  3. kunstiajalooline vn – kuidas on kunsti õpetatud kunsti enda abil (erinevad veebileheküljed, väljapanekud internetis
  4. väljenduslikkuse vn - ühendab 

 

 http://tuxainetunnis.wetpaint.com/  juhend TuxPainti kasutamiseks

  

http://sketchcast.com/ - võimaldab joonistada ning salvestada häält, vajalik registreerimine. Võimaldab vistutada või avaldada oma tööde aadressi

 

http://cards.yandex.ru/kraski.xml  - joonista e-kaart, ei vaja registreerumist

 

 

http://digitaldrawn.nl/drawing/online.htm - e-kaardi joonistamine, saatmine

 

  

www.sumopaint.com - vähe keerulisem/analoogne photoshopile

 

ArtPad

 

 

http://www.zefrank.com/v_draw_beta/ - kasuta pliiatsina oma häält, vajalik mikrofon, klikates pildil - see kustub

 

 

 

 

Jõudu!

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.